Publicatie

Inzicht in registratieroutines: ontwikkeling van de EPD-scan.

Jabaaij, L., Verheij, R., Njoo, K., Hoogen, H. van den. Inzicht in registratieroutines: ontwikkeling van de EPD-scan. SynthesHis: Tijdschrift voor Huisarts en Automatisering: 2007, 6(2)
Lees online
Op veel plaatsen in Nederland is elektronische gegevensuitwisseling tussen de Centrale Huisartsen Posten (CHP's) en de individuele huisartspraktijken gedurende de waarneming mogelijk geworden. Maar er is meer nodig om te voorkomen dat het inzien van een elektronisch patiënten dossier (EPD) lijkt op graaien in een grabbelton. Een van de hulpmiddelen is de professionele samenvatting (PS) van het EPD, waarin de meest relevante medische zaken per patiënt zijn vermeld. In opdracht van het Ministerie van VWS werken NHG, WOK en NIVEL aan een instrument waarmee huisartsen hun EPD en professionele samenvatting kunnen doorlichten om de kwaliteit van de registratie vast te stellen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling