Publicatie

Publicatie datum

"Just culture": inzicht in calamiteitenbeleid in Nederlandse zorginstellingen. Een onderzoek naar hoe ziekenhuis omgaan met (potentiële) calamiteiten.

Heuver, G., Heijboer, L., Schilp, J., Wagner, C. "Just culture": inzicht in calamiteitenbeleid in Nederlandse zorginstellingen. Een onderzoek naar hoe ziekenhuis omgaan met (potentiële) calamiteiten. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2015(3), p. 24-27.
Lees online
'To err is human', dat wil zeggen, fouten maken is menselijk en fouten maken we allemaal. Ook in de zorg kunnen we dit fenomeen niet ontkennen. De vraag is echter hoe wordt omgegaan met die fouten. Just culture binnen het calamiteitenbeleid focust zich op openheid en het bespreekbaar maken van fouten en aan de andere kant op het nemen van verantwoordelijkheid voor ontstane fouten, met een duidelijke grens tussen acceptabel en onacceptabel gedrag.