Publicatie

Publicatie datum

Kennissynthese de wijkverpleegkundige van vandaag en morgen: rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen.

Putter, I.D. de, Francke, A.L., Veer, A.J.E. de, Rademakers, J.J.D.J.M. Kennissynthese de wijkverpleegkundige van vandaag en morgen: rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Utrecht: NIVEL, 2014. 84 p.
Download de PDF
De wijkverpleegkundige komt terug als spil van de zorg in de buurt. De nieuwe taken moeten zich nog uitkristalliseren in de praktijk en in de HBO Verpleegkunde-opleiding, zo blijkt uit de kennissynthese ‘De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen’ van het NIVEL.

De wijkverpleegkundige verloor eind vorige eeuw haar centrale positie in de zorg voor mensen die thuis wonen. De overheid wil de wijkverpleegkundigen nu terug in die centrale rol. Met kwalitatief goede zorg dicht bij huis moeten zij ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een chronische ziekte langer thuis kunnen wonen. Ze krijgen daarom ook meer ‘regelruimte’: zij moeten kunnen bepalen welke zorg een cliënt nodig heeft en hoeveel. Vanaf 2015 zal de wijkverpleegkundige zorg worden betaald vanuit de Zorgverzekeringswet en gaan wijkverpleegkundigen deze indicaties weer zelf stellen.

Toegang en verbinding
In samenwerking met de huisarts gaan wijkverpleegkundigen de toegang vormen tot de professionele zorg. Zij worden de verbindende schakel tussen mensen die zorg nodig hebben en zorgaanbieders binnen zorg, wonen en welzijn. De voorheen nauwe samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundigen wordt in ere hersteld. Verder zullen de wijkverpleegkundigen deelnemen in de multidisciplinaire sociale wijkteams, die de gemeenten momenteel opzetten. Binnen de sociale wijkteams kunnen zij de verbinding leggen tussen medische en sociale hulpverleners. De sociale wijkteams zijn nieuw voor wijkverpleegkundigen en over de invulling van hun rol willen zij nog meer duidelijkheid krijgen.

Preventie en zelfmanagement
Doordat het aantal ouderen en chronisch zieken toeneemt, worden preventie en zelfmanagementbevordering door wijkverpleegkundigen steeds belangrijker. Wijkverpleegkundigen vinden zelf ook dat preventie en zelfmanagement tot hun takenpakket behoren, zo blijkt uit de kennissynthese van het NIVEL. Tegenover eHealth en andere nieuwe technologie hebben veel van hen echter nog wel wat reserves. Terwijl deze door overheid, beroeps- en cliëntenorganisaties worden gezien als nuttige middelen om de zelfredzaamheid van cliënten te versterken en de kosten te drukken.

Opleiding en bijscholing
NIVEL-programmaleider Anneke Francke: “Meer dan ooit moeten wijkverpleegkundigen samenwerken met andere disciplines. Ook de aandacht voor ondersteuning van zelfmanagement en de mogelijkheden van ICT zijn nieuw. Het is daarom goed dat er een nieuw opleidingsprofiel voor de HBOV-opleiding komt. Maar ook de huidige generatie wijkverpleegkundigen moet toegerust zijn voor de zorg van de toekomst. Daarvoor zijn gerichte bijscholingen over bijvoorbeeld samenwerken, zelfmanagementondersteuning en eHealth belangrijk.”

De kennissynthese maakt deel uit van een serie publicaties over de hervormingen in de langdurige zorg. Onlangs verscheen al een publicatie over de veranderingen in de langdurige zorg en binnenkort verschijnt een overzichtstudie over de ouderen van de toekomst.
Gegevensverzameling