Publicatie

Publicatie datum

Kennissynthese: sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap: zinvol en effectief?

Leemrijse, C.J., Schoenmakers, T.M. Kennissynthese: sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap: zinvol en effectief? Utrecht: NIVEL, 2016. 107 p.
Download de PDF
De literatuurstudie in deze kennissynthese laat zien dat sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap zinvol is. Vooral beweegvormen waarbij kracht en conditie worden getraind lijken positieve effecten te hebben.

Het stimuleren van meer bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap is relevant omdat zij een groter risico lopen om inactief te worden dan mensen zonder handicap. Ook voor mensen met een lichamelijke handicap geldt dat inactiviteit de kans op overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en depressie verhoogt. Bovendien versterkt inactiviteit (bijkomende) symptomen van de handicap, zoals verminderde spierkracht, verminderde botdichtheid, verminderde bewegingsvaardigheden, slechte cardiovasculaire/fysieke conditie, verhoogd lichaamsgewicht en vermoeidheid. Het is dus belangrijk dat overheid en sport- en beweegaanbieders investeren in (meer) sportmogelijkheden voor deze groep.