Project
afgesloten

Sport voor mensen met een handicap: Effecten en praktische aanbevelingen

Het kabinet geeft in het regeerakkoord aan dat iedereen dichtbij huis moet kunnen sporten, ook mensen met een handicap. Voor mensen met een beperking of handicap is sporten echter minder vanzelfsprekend. Rapportages van Onbeperkt Sportief (2013) en het RIVM (2015) lieten zien dat de sportdeelname van mensen met een handicap achterblijft bij die van mensen zonder beperking. Dit was voor het kabinet aanleiding een nieuw beleid in te zetten ten aanzien van gehandicaptensport, getiteld: “Grenzeloos actief, maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk.
Binnen dit beleid staat het realiseren van passend lokaal en regionaal aanbod van sportmogelijkheden voor mensen met een handicap centraal. In dat kader heeft het ministerie van VWS het NIVEL gevraagd een kennissynthese te maken met twee centrale vraagstellingen (zie onder).
Wat is de evidentie vanuit de wetenschappelijke literatuur voor de (positieve) effecten van sport en bewegen bij mensen met een lichamelijke handicap?

En:

Welke praktische tips en aanbevelingen zijn er vanuit de (wetenschappelijke en grijze) literatuur voor sportaanbieders en trainers voor het sporten met mensen met een handicap, gegeven wat iemand niet, maar vooral ook wat iemand wel kan of mag

Deel 1: Review van de literatuur naar effecten van sport en bewegen voor mensen met een handicap.
Deel 2: Overzicht maken van de praktische tips en aanbevelingen uit de wetenschappelijk en grijze (handleidingen sporttrainers, websites organisaties voor aangepast sporten, etc.) literatuur, aangevuld met een expert meeting met deskundigen uit het veld waarin resultaten worden besproken, geïnterpreteerd en aangevuld met praktische kennis.
Overzicht van de evidentie vanuit de wetenschappelijke literatuur voor de effecten van sport en bewegen bij mensen met een lichamelijke handicap.
Praktische tips en aanbevelingen voor sportaanbieders en trainers voor het sporten met mensen met een handicap.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS