Publicatie

Publicatie datum

Kennisvraag: praktijkondersteuners in de huisartspraktijk (POH's), klaar voor de toekomst?

Heiligers, P.J.M., Noordman, J., Korevaar, J.C., Dorsman, S., Hingstman, L., Dulmen, A.M. van, Bakker, D.H. de. Kennisvraag: praktijkondersteuners in de huisartspraktijk (POH's), klaar voor de toekomst? Utrecht: NIVEL, 2012. 124 p.
Download de PDF
Het Nivel inventariseerde hoe de functie van praktijkondersteuner in de huisartsenzorg zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld en brengt hierover een kennisvraag uit.

Deze kennisvraag is onderdeel van een reeks studies over actuele vraagstukken van het ministerie van VWS. In kennisvragen ligt het accent op het bij elkaar brengen van beschikbaar materiaal door literatuurstudie, secundaire analyse van databronnen en interviews met deskundigen in het veld.

Ruim tien jaar geleden deed de praktijkondersteuner zijn intrede in de huisartspraktijk en deze blijkt te voorzien in een behoefte, ondanks grote verschillen in opleiding, competenties en taken. In 75 procent van de huisartspraktijken werkt minimaal één praktijkondersteuner. In totaal gaat het om 1864 fte’s, dat betekent zo’n twee dagen per week per huisartspraktijk. Patiënten zijn meer tevreden over de verleende zorg en over de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

Praktijkondersteuners in de huisartspraktijk (POH’s) begeleiden met succes chronisch zieken met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD/astma. De toegankelijkheid van de zorg is volgens patiënten verbeterd. En ze kunnen na een verwijzing sneller bij andere zorgverleners terecht.