Publicatie

Publicatie datum

Kerncijfers en trends ter beschrijving van de arbeidsmarkt van tandprothetici in Nederland.

Batenburg, R.S., Schepman, S.M., Hansen, J. Kerncijfers en trends ter beschrijving van de arbeidsmarkt van tandprothetici in Nederland. Dental Revu: 2010, 6(Special), p. 2-7.
Lees online
Ten behoeve van de opleidingsplanning eerstelijns mondzorg worden door het Capaciteitsorgaan (en haar werkgroep ELM) regelmatig nieuwe onderzoeksvragen geformuleerd. Eén van die vragen heeft betrekking op de beroepsgroepen die naast de tandartsen en mondhygiënisten de eerstelijns mondzorg in Nederland vormgeven. Deze notitie behandelt de vraag welke trends en kerncijfers te vinden zijn over de arbeidsmarkt van tandprothetici in Nederland. In een andere notitie wordt verslag gedaan van de arbeidsmarkt van preventieassistenten in Nederland.

De onderzoeksvragen die in deze notitieaan de orde komen zijn geordend op basis van de drie onderdelen die in zijn algemeenheid ten aanzien van de arbeidsmarkt te onderscheiden zijn:
- Wat is op basis van bestaande cijfers bekend over de aanbodkant van de arbeidsmarkt van tandprothetici in
Nederland?
- Wat is op basis van bestaande cijfers bekend over de vraagkant van de arbeidsmarkt van tandprothetici in
Nederland?
- Wat is op basis van bestaande cijfers bekend over de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van tandprothetici in Nederland?