Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit Ambulancezorg vanuit het perspectief van burgers: verslag van het Burgerplatform Ambulancezorg 2022.

Zagt, A., Engelaar, M., Bos, N. Kwaliteit Ambulancezorg vanuit het perspectief van burgers: verslag van het Burgerplatform Ambulancezorg 2022. Utrecht: Nivel, 2022. 41 p.
Download de PDF
Dit rapport gaat in op de belangrijkste reflecties van burgers op actuele onderwerpen in de ambulancezorg: het mobiel zorgconsult, ambulancezorg voor ouderen en passende ambulancezorg. Om de kwaliteit van de ambulancezorg aan te laten sluiten bij (toekomstige) patiënten is inzicht in het perspectief van burgers wenselijk. Het Burgerplatform is aanvullend op het vragenlijstonderzoek naar patiëntervaringen in de ambulancezorg. Beide zijn door Nivel uitgevoerd in opdracht van Ambulancezorg Nederland.
Gegevensverzameling