Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit en veiligheid van zorg in 2023: de meningen van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners.

Noorland, S., Spreeuwenberg, P., Groot, K. de. Kwaliteit en veiligheid van zorg in 2023: de meningen van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners. Utrecht: Nivel, 2023. 63 p.
Download de PDF
Dit rapport biedt inzicht in de ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners met de kwaliteit en veiligheid van de zorg in 2023. Daarnaast besteedt dit rapport aandacht aan de ervaren registratielast, de ervaren zeggenschap en het werkplezier van zorgprofessionals.

In vier hoofdstukken worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
- Hoofdstuk 2: Hoe beoordelen zorgprofessionals de kwaliteit van de zorg? Vinden ze dat er voldoende competent personeel is? Hoe tevreden zijn zorgprofessionals over de mate van persoonsgerichtheid van de zorg? Hoe beoordelen de zorgprofessionals het werkplezier?
- Hoofdstuk 3: Hoe beoordelen de zorgprofessionals de veiligheid van de zorg? Vinden ze dat er voldoende competent personeel is? Wat zijn de meningen rond cliëntveiligheid, het werkproces en communicatiecultuur?
- Hoofdstuk 4: Hoe beoordelen zorgprofessionals de kwaliteit van de verslaglegging? Hoe beoordelen zorgprofessionals de elektronisch cliëntendossiers waarmee zij werken? In hoeverre ervaren zorgprofessionals werkdruk door registreren?
- Hoofdstuk 5: In hoeverre ervaren zorgprofessionals zeggenschap in hun dagelijks werk en binnen hun organisatie?

Elk hoofdstuk beschrijft de resultaten over de hele groep zorgprofessionals uit 2023, de veranderingen ten opzichte van 2019 en 2021 en de verschillen per zorgsector.