Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van patiënten (2022): een onderzoek naar de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg gemeten met de CQ-indexen planbare en spoedeisende ambulancezorg.

Engelaar, M., Zagt, A., Bos, N. Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van patiënten (2022): een onderzoek naar de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg gemeten met de CQ-indexen planbare en spoedeisende ambulancezorg. Utrecht: Nivel, 2022. 76 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg gemeten met de CQ-indexen planbare en spoedeisende ambulancezorg. Om kwaliteit van ambulancezorg te monitoren en waar nodig te verbeteren bieden de ervaringen van patiënten een aanknopingspunt. Volgens sectorale afspraken wordt daarom iedere drie jaar een landelijk patiëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is door het Nivel uitgevoerd in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) en betreft de derde landelijke meting. Alle Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) hebben aan dit onderzoek deelgenomen. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de geboden kwaliteit van de ambulancezorg vanuit het perspectief van de patiënt en bieden daarbij aanknopingspunten voor verbetering.