Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking tijdens de coronacrisis. Nivel coronaasten onderzoek (factsheet).

Schelven, F. van, Verkaik, R., Boeije, H. Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking tijdens de coronacrisis. Nivel coronaasten onderzoek (factsheet). Utrecht: Nivel, 2020. 8 p.
Download de PDF
Deze factsheet is een van de publicaties die zijn voortgekomen uit de pilotmeting van juni 2020 binnen het pilotproject 'Zorgen en zwaaien', dat werd gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

De coronamaatregelen van het begin van de coronacrisis (maart – juni 2020), zoals het zoveel mogelijk thuisblijven, hadden gevolgen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking.

Onze bevindingen:
- Ongeveer de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid met een beperking is verminderd.
- Over het algemeen zijn naasten wel tevreden over de (vervangende) zorg, de begeleiding en het contact met de woonvoorzieningen in deze periode.
- Een kwart van de naasten had behoefte aan meer contact met zorgverleners en begeleiders.

De coronacrisis heeft voor veranderingen gezorgd in het leven van veel naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Sociale contacten van naasten namen af en zorg en ondersteuning voor hun familielid werden verminderd of stopgezet. Dit zijn risico’s voor de kwaliteit van leven van naasten. Een vergelijking met onderzoek van net vóór de coronacrisis laat echter zien dat de kwaliteit van leven van naasten niet is veranderd. De meeste naasten hebben goed contact met hun familielid met een verstandelijke beperking en krijgen ondersteuning aangeboden van familie en vrienden. Wel vindt ruim een kwart het zorgen voor hun familielid zwaar. Er is ook een aanzienlijke groep naasten die zich moeilijk kan ontspannen en last heeft van negatieve gevoelens, zoals somberheid. Gepaste ondersteuning in samenspraak met hen kan verlichting bieden aan deze naasten.