Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitsbewaking in de verpleging en de verzorging.

Wagner, C., Stoop, A.P., Temmink, D., Bakker, D.H. de. Kwaliteitsbewaking in de verpleging en de verzorging. In: A.M. Evers; U.W. Nabitz; P.G.J.J. Stevens; H.H.M. Vinkenburg. Handboek kwaliteit van zorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. 1993-. B II3.1.1-1 - BII3.1.1.26
Verplegenden en verzorgenden spelen een belangrijke rol bij het handhaven en bevorderen van de
kwaliteit van de zorgverlening. Desondanks constateerde men op de derde Leidschendamconferentie in
1995 dat beroepsbeoefenaren in de verpleging en de verzorging ten opzichte van (para) medici en
achterstand hebben in het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid voor de hele beroepsgroep. Om deze
leemte op te vullen is in een onderzoek nagegaan welke activiteiten voor kwaliteitsbewakin en
-bevordering helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen in instellingen toepassen en in hoeverre er
verschillen zijn tussen uitvoerenden en zorgsectoren (Wagner e.a. 1997). Tevens is nagegaan hoe ver
beroeps- en vakorganisaties in de verpleging en de verzorging zijn gevorderd met het ontwikkelen van
een kwaliteitsbeleid. Dit artikel bevat een samenvatting van de resultaten van het onderzoek onder
verpleegkundigen en verzorgenden in instellingen. Deze zijn geplaatst in het kader van de
activiteiten van de beroeps- en vakorganisaties. Bij de resultaten gaat het om het oordeel van
uitvoerenden, leidinggevenden en directies van de onderzochte instellingen; het functioneren van de
kwalteitsbewakende en -bevorderende activiteiten in de praktijk is niet beoordeeld. In het artikel
staan de overeenkomsten en verschillen tussen zorgsectoren centraal.(aut. ref.)