Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitskader palliatieve zorg weinig bekend.

Joren, C., Veer, A. de, Groot, K. de, Francke, A. Kwaliteitskader palliatieve zorg weinig bekend. TVZ: Verpleegkunde in praktijk en wetenschap: 2021(1), p. 2.
Download de PDF
Werken volgens de handvatten van het Kwaliteitskader palliatieve zorg hangt samen met de ervaren kwaliteit van palliatieve zorg, zo blijkt uit dit onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden. Toch is een groot deel van de beroepsgroepen onbekend met de inhoud.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland geeft handvatten voor goede palliatieve zorg. Het beschrijft tien domeinen die gezamenlijk de hele scope van palliatieve zorg omvatten. Elk domein bevat handvatten voor de beste manier van handelen. Het Kwaliteitskader besteedt bijzondere aandacht aan het domein ‘structuur en proces’, waarin onder andere handvatten staan voor het individueel zorgplan, interdisciplinaire samenwerking en de centrale zorgverlener. Het Kwaliteitskader is richtinggevend en niet normerend. Dit betekent dat het wel beschrijft wanneer en wat, maar niet hoe. Het is de verantwoordelijkheid van zorgverleners om na te denken over hoe de gewenste kwaliteit van palliatieve zorg in de praktijk gerealiseerd kan worden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde dat medio 2021 de palliatieve zorg voldoet aan het Kwaliteitskader.
Gegevensverzameling