Publicatie

Publicatie datum

Landelijke richtlijnen voor de wijkverpleging.

Groot, K. de, Zuidema, R., Francke, A., Bleijenberg, N. Landelijke richtlijnen voor de wijkverpleging. TVZ: Verpleegkunde in praktijk en wetenschap: 2021(5), p. 30-31.
Download de PDF
Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar om landelijke richtlijnen te ontwikkelen voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Aan welke richtlijnen hebben deze zorgverleners eigenlijk behoefte op korte en lange termijn? Dit artikel is gebaseerd op een online vragenlijst.
Gegevensverzameling