Publicatie

Publicatie datum

Leidraad Burgerplatform Nivel.

Triemstra, M., Boeije, H., Francke, A., Boer, D. de. Leidraad Burgerplatform Nivel. Utrecht: Nivel, 2020. 33 p.
Download de PDF
Deze leidraad is bedoeld als praktische handleiding voor het organiseren, uitvoeren, analyseren en rapporteren van een BurgerPlatform als methode om burgers te betrekken bij onderzoek en beleid.
De leidraad is primair geschreven voor Nivel-onderzoekers die een BurgerPlatform gaan toepassen, organiseren en begeleiden, maar is ook geschikt voor beleidsmakers en overige geïnteresseerden die meer willen weten over de achtergrond en mogelijkheden van een BurgerPlatform. Delen en bronnen uit deze leidraad kunnen worden gebruikt voor projectvoorstellen en publicaties over een BurgerPlatform. Het Nivel wil met deze methode en leidraad burgers meer betrekken bij onderzoek.
Gegevensverzameling