Publicatie

Publicatie datum

Leren en verbeteren met inzichten over ervaren kwaliteit van zorg en leven.

Groot, K. de, Boer, D. de, Francke, A. Leren en verbeteren met inzichten over ervaren kwaliteit van zorg en leven. Utrecht: Nivel, 2023. 47 p.
Download de PDF
Dit rapport gaat over het gebruik van cliëntrelevante uitkomsten voor het leren en verbeteren in de langdurige intramurale gehandicapten- en verpleeghuiszorg. Daarbij focussen we met name op uitkomsten rondom ervaren kwaliteit van zorg of kwaliteit van leven van cliënten. Inzichten in deze uitkomsten kan de praktijk helpen om te leren en waar nodig de zorg te verbeteren. Het Zorginstituut Nederland wilde inzicht in hoeverre en op welke wijze cliëntrelevante uitkomsten inzichtelijk worden gemaakt. Dat gaf aanleiding voor dit onderzoek.