Publicatie

Publicatie datum

Leren van variatie in de praktijk: nieuwe methode om functieverlies bij kwetsbare ouderen tijdig te signaleren bij ziekenhuisopname.

Meulman, M., Merten, H., Dijk, L.M. van, Munster, B. van, Wagner, C. Leren van variatie in de praktijk: nieuwe methode om functieverlies bij kwetsbare ouderen tijdig te signaleren bij ziekenhuisopname. Utrecht: Nivel, 2021. 5 p.
Download de PDF
Serie: Monitor patiëntveiligheid 2019-2022.

- Er valt nog veel winst te behalen bij het tijdig herkennen van de risico’s ten aanzien van functionele achteruitgang bij ouderen. Dit bleek uit de laatste evaluatie naar zorggerelateerde schade.
- Ondanks landelijke richtlijnen en protocollen om kwetsbare ouderen tijdig te herkennen tijdens een ziekenhuisopname, kan de uitvoering in de praktijk afwijken van de theorie.
- Met een innovatieve methode bestudeerden we het screeningsproces op kwetsbaarheid bij patiënten van 70 jaar en ouder. Hierdoor krijgen we inzicht in de verschillen tussen de protocollen en de dagelijkse praktijk.
- Verschillen tussen protocol en praktijk kunnen knelpunten in de zorg blootleggen.