Publicatie

Leven met diabetes (DIACOURSE): versterking van constructieve ziektepercepties bij DM2-patiënten en partners.

Puffelen, A.L. van, Rijken, P.M., Heijmans, M.J.W.M., Schellevis, F.G. Leven met diabetes (DIACOURSE): versterking van constructieve ziektepercepties bij DM2-patiënten en partners.: , 2012. 46 p. Abstract. In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2012 'Multimorbiditeit' 8 juni 2012, Maastricht.
Inleiding: Alhoewel zelfmanagement een belangrijk onderdeel is in de diabeteszorg, vinden veel patiënten het lastig deze zorg in te passen in het dagelijks leven. Eerder onderzoek laat zien dat zelfmanagement en kwaliteit van leven niet alleen bepaald wordt door medische factoren, maar ook door psychologische factoren als ziektepercepties van patiënten (en partners) en sociale steun. Daarom hebben wij vanuit het Common-Sense Model (CSM) een groepsinterventie ontwikkeld, gericht op het versterken van constructieve ziektepercepties en sociale interactie tussen DM2-patiënten en hun partners. Onderzoekersvraag: Is een groepsinterventie gebaseerd op het CSM effectief in het verbeteren van zelfmanagement en (ziekte gerelateerd) kwaliteit van leven bij DM2-patiënten. Methode: RCT:180 DM2-patiënten (ziekteduur 1-3 jaar) en hun partner worden at random verdeeld over de interventie- of controleconditie. De interventieconditie bestaat uit drie maandelijkse groepsbijeenkomsten en een terugkombijeenkomst, begeleid door twee diabetesverpleegkundigen. De controleconditie is een éénmalige informatiebijeenkomst. Effectiviteit van de interventie wordt gemeten a.d.v. een pre-test (T0) and post-test design (T1), met een follow-up na 6 maanden (T2). Resultaat: Eind 2011 is de interventie getest op uitvoerbaarheid en tevredenheid onder twee groepen diabetespatiënten (n=16) en partners (n=8). Gemiddeld werd deze gewaardeerd met een 7.5. A.d.h. van ervaringen tijdens deze pilot worden de selectiecriteria van de deelnemers en de inhoud van de interventie voor de RCT aangepast. Beschouwing: Ervaringen uit de pilot en resultaten uit eerder onderzoek naar interventie gebaseerd op ziektepercepties lijken veelbelovend. Met dit onderzoek hopen wij extra kennis te verschaffen over de effectiteit van dergelijke interventie voor diabetes patiënten en hun partners in groepsverband. (aut. ref.)