Afgesloten
2014

Leven met diabetes; ontwikkelen ondersteuningsprogramma diabetes type 2-patiënten en hun partners, 2010-2014

Duur: mei 2010 - jun 2014

Achtergrond
Mensen met diabetes type 2 zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de behandeling van hun ziekte. Om patiënten en partners te helpen de zorg voor diabetes goed in te passen in het dagelijks leven, wordt in dit project een ondersteuningsprogramma voor patiënten en partners ontwikkeld en uitgetest. Dit programma behelst vier groepsbijeenkomsten en is gebaseerd op zelfregulatie- en sociale steuntheorieën.

Doel
We gaan in op de vraag in welke mate een ondersteuningsprogramma ter versterking van adequate ziektepercepties en sociale steun effectiever is in het verbeteren van het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes type 2 die één tot drie jaar diabetes hebben, dan een eenmalige voorlichtingsbijeenkomst.

Methode
Het onderzoek betreft een randomized controlled trial onder 200 diabetespatiënten die voor hun diabetes onder behandeling zijn bij huisartsen uit drie regio’s (Hoorn, Breda, Utrecht).
Randomisatie bepaalt of patiënten de interventie (vier groepsbijeenkomsten) dan wel de controleconditie (een voorlichtingsbijeenkomst) krijgen aangeboden. Alle deelnemers vullen driemaal een vragenlijst in: voorafgaand aan de bijeenkomst(en), direct na afloop ervan en zes maanden later.

Resultaat
Meer inzicht in de effectiviteit van groepsondersteuning gericht op versterking van adequate ziektepercepties en sociale steun, op het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van diabetespatiënten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetesfonds
Projectpartners
VU Medisch Centrum; Universitair Medisch Centrum Utrecht / Julius Centrum