Publicatie

Publicatie datum

Leven met een longziekte in Nederland: cijfers en trends over de zorg- en leefsituatie 2012-2022.

Scherpenzeel, A., Bottenheft, E., Keij, S., Spreeuwenberg, P. Leven met een longziekte in Nederland: cijfers en trends over de zorg- en leefsituatie 2012-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 96 p.
Download de PDF
Dit rapport is een trendanalyse over een periode van 10 jaar (2012-2022) en is daarmee een belangrijke bron van gevalideerde ervaringskennis van mensen met een longaandoening in Nederland. Het gaat over de zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD én zeldzame longaandoeningen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de ziektelast bij mensen met astma of COPD door de jaren heen hoog is gebleven. Ook is er geen duidelijke verbetering in de mate waarin hun symptomen onder controle zijn. Verder geeft het onderzoek aan dat mensen met een longaandoening behoefte hebben aan betere informatievoorziening. Luchtvervuiling blijft een belangrijke bron van gezondheidsklachten voor mensen met longaandoeningen.

Op basis van de trends in dit rapport kan een aantal aandachtspunten voor de zorg en het beleid voor mensen met longaandoeningen worden onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van e-health in de zorg om de symptoomcontrole te verbeteren en het zelfmanagement te vergroten. Mensen met een longaandoening ondersteunen om zelf de regie te nemen is een van de pijlers van het beleid van Longfonds. Dit rapport biedt hiervoor waardevolle aanknopingspunten.