Start
januari 2019

Nivel Longmonitor 2019 - continu

Duur: jan 2019 - continu

Achtergrond

Het project Nivel Longmonitor is een langlopend project dat is gestart in 2001. Het project kende door de jaren heen verschillende namen, zoals de ‘Monitor Zorg en leefsituatie van mensen met astma of COPD’ en de ‘Astma-COPD Monitor’. De monitor wordt gesubsidieerd door Longfonds (voorheen Astmafonds).

Doel

Binnen de Nivel Longmonitor brengen we de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte in kaart, alsmede de ontwikkelingen daarin.

Methode

Binnen het Panel van Mensen met een Longziekte wordt een vragenlijstonderzoek gedaan. Voor dit doel is een representatief panel van circa 800 mensen met een medische diagnose van astma, COPD of een zeldzame longziekte beschikbaar die driemaal tot viermaal per jaar een vragenlijst invullen over hun kwaliteit van leven, participatie, zorggebruik en ervaringen met de zorg, zelfmanagement, maatschappelijke participatie en werk en inkomen.

Resultaten

Resultaten worden gerapporteerd in trendrapportages en factsheets.

Meer weten

Alle informatie over de Longmonitor bij elkaar is te vinden bij Dossier Nivel Longmonitor.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds