Publicatie

Publicatie datum

Leven met een longziekte in Nederland: cijfers en trends over de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte, 2016.

Waverijn, G., Spreeuwenberg, P., Heijmans, M. Leven met een longziekte in Nederland: cijfers en trends over de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte, 2016. Utrecht: NIVEL, 2016.
Download de PDF
In Nederland leven ruim 1 miljoen mensen met een longziekte. Astma en COPD komen het meeste voor maar er zijn ook tal van meer zeldzame longziekten. De maatschappelijke en economische impact van longziekten is groot. Maar ook voor patiënten zelf brengt een longziekte tal van problemen en uitdagingen met zich mee. Voor het bieden van goede zorg die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van mensen met een longziekte, is inzicht in de persoonlijke ervaringen van mensen met hun ziekte onmisbaar.
Dit rapport biedt tal van gegevens met betrekking tot de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte zoals zij die zelf ervaren alsmede in ontwikkelingen daarin over de tijd. De nadruk ligt daarbij op de ervaringen van mensen met astma of COPD, maar ook de ervaringen van mensen met meer zeldzame longziekten komen aan bod.1
Als bron is de Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte gebruikt. Dit is een onderzoeksprogramma dat al sinds 1991 door het NIVEL op verzoek van het Longfonds wordt uitgevoerd bij een panel van circa 1.000 mensen met een medische diagnose van een chronische longziekte. De monitor is daarmee een belangrijke bron van gevalideerde ervaringskennis van mensen met een longziekte in Nederland. (aut. ref.)