Publicatie

Publicatie datum

Leven met het einde in zicht: de waarde van een brede benadering.

Bussemaker, J., Bogaerts, G., Dannenberg, E., Hilhorst, P., Ismaili M'Hamdi, H., Kraaij-Dirkzwager, M., Kremer, J., Leerink, B., Ouwehand, A., Steen, M. van der, Driessen, S., Hasselaar, J. Leven met het einde in zicht: de waarde van een brede benadering. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid, 2022. 35 p.
Lees online
Dit adviesrapport gaat over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt, zonder dat duidelijk is wanneer deze zal volgen. Mensen in deze situaties bevinden zich als het ware in een ‘tussenland’: een periode waarin het zoeken is naar hoe vorm te geven aan het leven met een beperkter of onzeker perspectief en naar een nieuw evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Een periode waarin het bevorderen van de kwaliteit van leven in welke vorm dan ook van groot belang is, gegeven de onzekerheid van het al dan niet slagen van medische behandelingen en het daarmee samenhangende verdere perspectief.