Nivel: Jeroen Hasselaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg
Nieuws
31-08-2022

Jeroen Hasselaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg

Jeroen Hasselaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Deze functie bekleedt hij naast die van hoofd van de onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg bij het Nivel. Hasselaar doet onderzoek naar de sociale aspecten van zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Hij wil formele en informele zorgnetwerken beter integreren en zo het welbevinden van mensen in de palliatieve fase en hun naasten verbeteren.

Hasselaar doet zijn onderzoek naar de sociale aspecten van palliatieve zorg samen met Stichting Agora, de landelijke kennis- en ontwikkelorganisatie die de palliatieve (zorg)benadering met het sociaal domein verbindt.

Jeroen Hasselaar

Ik onderzoek wat mensen in de laatste fase aan zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze behoeften kunnen we niet altijd in bestaande zorgkaders vangen en vragen om goede samenwerking en integratie van zorg door de huisarts, in het ziekenhuis en in de eigen leefomgeving. Daarbij gaat het om het brede sociale welbevinden van de patiënt, vanuit een persoonsgerichte benadering. Jeroen Hasselaar Hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg

Bijdragen aan fysiek én sociaal welbevinden in de laatste levensfase

Veel mensen denken bij palliatieve zorg vooral aan lichamelijke zorg, bijvoorbeeld medicatie. Maar de meeste ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten hebben behoefte aan veel bredere ondersteuning dan alleen de fysieke. Ze lopen tegen vragen aan over wat voor hen nog belangrijk is, zoals zaken afronden, contact herstellen, afscheid nemen en de gevolgen voor hun naasten. Hasselaar wil met zijn onderzoek bijdragen aan hun kwaliteit van leven in de laatste levensfase. De palliatieve zorg moet volgens Hasselaar meer aanhaken bij de reguliere zorg. ‘Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat sterven en lijden geen specifiek medische aangelegenheden zijn. Het vindt plaats in een sociaal kader van mensen die dat samen beleven’, licht hij toe. ‘De medische zorg kan meer verbinding leggen met de zorgende gemeenschap.

Zorg en ondersteuning thuis duurzaam inrichten

We zien dat het aantal mensen met een ongeneeslijke ziekte in Nederland stijgt en dat zij steeds meer en langer in een thuisomgeving worden behandeld en verzorgd. Hoe richten we deze zorg duurzaam in? Welke rol spelen naasten, buren en mantelzorgers? Welke regels horen daarbij? Dat zijn belangrijke vragen voor Hasselaar.
Een voorwaarde om mensen langer thuis te houden is dat het zorgdomein en het sociaal domein de juiste hulp bieden voor zorg en ondersteuning thuis. Hasselaar: ‘Samen met Agora gaan we werken aan proeftuinen waar bijvoorbeeld de wethouder aan tafel zit met huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere mensen uit de eerstelijnszorg. Zij werken samen vanuit concrete casussen en bespreken hoe ze mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten optimaal kunnen ondersteunen. Op deze manier onderzoeken we hoe we zorg duurzamer kunnen inrichten en uiteindelijk hoe we de palliatieve zorg landelijk kunnen verbeteren.’

Loopbaan

Hasselaar (Veenendaal, 1976) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit en Toegepaste Ethiek aan Universiteit Utrecht. Later volgde hij de eenjarige Global Clinical Scholars Research Training aan Harvard Medical School. Hij promoveerde in 2010 bij het Radboudumc op zijn proefschrift, getiteld ‘Medical and ethical aspects of palliative sedation practice in the Netherlands: from controversy to guideline and beyond’. Hiervoor deed hij onderzoek naar de praktijk van palliatieve sedatie, met een focus op de medische en ethische aspecten hierbij, en evalueerde hij de eerste landelijke richtlijn voor palliatieve sedatie.

Na zijn promotie bleef Hasselaar werkzaam bij de afdeling Anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde van het Radboudumc, waar hij inmiddels universitair hoofddocent is. Daarnaast bekleedde hij adviesfuncties bij de Nederlandse Federatie van UMCs (NFU). Hier was hij verantwoordelijk voor de opzet van het eerste nationale programma voor palliatieve zorg, samen met onder andere Stichting Agora. Sinds 2020 werkt hij tevens als afdelingshoofd Onderzoek Eerstelijnszorg bij het Nivel. De leerstoel die hij sinds zijn benoeming bekleedt, is ondergebracht bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De benoeming is ingegaan per 1 mei 2022.

Hasselaar ontving een zilveren Young Investigator Award van de European Association for Palliative Care en hij was deelnemer aan de eerste Radboudumc talent track (Galileo). Naast Nederlandse subsidies van onder andere NWO, KWF en ZonMw, kreeg hij meerdere Europese subsidies die hij inzette voor internationaal onderzoek waaraan hij leiding gaf.

Naast de genoemde functies bekleedt Hasselaar de functie van vicepresident van de European Association for Palliative care en die van bestuurslid van de Nederlandse beroepsvereniging voor palliatieve zorg, Palliactief.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.