Publicatie

Publicatie datum

Levensverwachting en sterfte van mensen met diabetes mellitus.

Leemrijse, C., Poos, R., Hilderink, H., Heins, M., Nielen, M., Korevaar, J. Levensverwachting en sterfte van mensen met diabetes mellitus. Utrecht: Nivel, 2021. 7 p.
Download de PDF
Samenvatting van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek

- In de periode 2012-2019 overleden in Nederland per jaar gemiddeld 39.000 mensen ouder dan 45 jaar met diabetes. Dat betreft 4.900 mensen met diabetes type 1 en 34.000 mensen met diabetes type 2.
- Bij ruim 7% van de mensen met diabetes (ouder dan 45 jaar) die overlijden is diabetes gemeld als de onderliggende doodsoorzaak.
- De kans om te overlijden is voor mensen van 45-70 jaar met diabetes type 1 ongeveer vijf keer zo groot als voor mensen zonder diabetes. Voor mensen van 45-70 jaar met diabetes type 2 is de kans ongeveer twee keer zo groot. Deze verschillen worden kleiner naarmate mensen ouder worden.
- De levensverwachting van mensen van 45 jaar met diabetes type 1 is gemiddeld 13 jaar lager en voor type 2 gemiddeld vier jaar lager dan mensen zonder diabetes.