Publicatie

Publicatie datum

Management in de zorg: bij- en nascholingsaanbod.

Speet, M., Groenewegen, P.P., Hingstman, L. Management in de zorg: bij- en nascholingsaanbod. Arts en Auto: 2002, 18, 16-17
In opdracht van de VVAA heeft het NIVEL een inventariserend onderzoek uitgevoerd nar de bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg. Aanleiding hiertoe is de - door de VVAA gesignaleerde - toenemende behoefte aan dergelijke nascholingsactiviteiten bij haar leden, terwijl een overzicht van het aanbod ontbreekt. Het onderzoek gaat over het nascholingsaanbod voor de grootste categorieën leden van de VVAA, namelijk huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, apothekers, tandartsen en dierenartsen.