Publicatie

Publicatie datum

Medicatie of dotteren bij chronische pijn op de borst? Wat willen mensen?

Brabers, A., Reitsma, M., Dijk, L. van, Korevaar, J., Dijk, M. van, Jong, J. de. Medicatie of dotteren bij chronische pijn op de borst? Wat willen mensen? www.nivel.nl: NIVEL, 2013.
Download de PDF
Mensen hebben voorkeur voor medicijnen boven dotteren als behandeling als ze pijn op de borst (stabiele angina pectoris) zouden hebben. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL.
Respondenten die weleens gedotterd zijn, hebben een duidelijke voorkeur voor dotteren. Respondenten die weleens behandeld zijn met medicatie, hebben meestal voorkeur voor medicatie, maar een deel zou gedotterd willen worden. Hoewel we in ons onderzoek geen bewijs hebben gevonden voor overbehandeling, zijn er signalen van overbehandeling met dotteren, zowel internationaal gezien als in Nederland. Uit het oogpunt van kosteneffectiviteit en vanuit het idee dat voorkeuren van patiënten moeten worden meegenomen bij het kiezen van een behandeling, zou het voorlichten van patiënten er toe kunnen leiden dat meer patiënten behandeld worden met medicatie. (aut. ref.)
Gegevensverzameling