Publicatie

Publicatie datum

Medicatieverificatie bij ontslag: nieuwe benadering vanuit een Safety-I en Safety-II perspectief: derde evaluatie van het VMS-thema.

Dijk, L.M. van, Eikenhorst, L. van, Muns, L., Wagner, C. Medicatieverificatie bij ontslag: nieuwe benadering vanuit een Safety-I en Safety-II perspectief: derde evaluatie van het VMS-thema. Utrecht: Nivel, 2021. 91 p.
Download de PDF
Serie: Monitor Patiëntveiligheid 2019/2022

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar medicatieverificatie bij ontslag vanuit het Safety-I en Safety-II perspectief.

Conclusie en aanbevelingen voor de praktijk
De procesanalyse laat zien dat de complexiteit van medicatieverifecatie bij ontslag uit het ziekenhuis niet zozeer zat in de uitgevoerde handelingen, maar in de samenwerking met en afhankelijkheid van anderen. Om de zorg zo veilig mogelijk te maken voor patiënten is het belangrijk dat er duidelijke en transparante afstemming is tussen betrokken zorgverleners. Ook moeten de betrokken zorgverleners op de hoogte zijn van deze afhankelijkheden en de impact van het niet tijdig uitvoeren van een handeling op het vervolg van het proces. Hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt, in de praktijk blijkt dat zorgverleners zich maar beperkt bewust zijn dan wel inzicht hebben in het totale zorgproces en de stappen die andere disciplines daarin hebben.

De resultaten op de procesindicator laten zien dat de implementatie van medicatieverificatie bij ontslag bij de onderzochte afdelingen hoger ligt dan bij de eerdere meting in 2016.