Publicatie

Publicatie datum

Meer dan techniek: eHealth-monitor 2016.

Krijgsman, J., Swinkels, I., Lettow, B. van, Jong, J. de, Out, K.E.M., Friele, R., Gennip, L. van. Meer dan techniek: eHealth-monitor 2016. Den Haag/Utrecht: Nictiz, NIVEL, 2016. 180 p.
Download de PDF
Dit is een samenvatting van een onderzoek in het kader van de eHealth-monitor. Eerst wordt ingegaan op randvoorwaarden voor succesvolle inzet van eHealth-innovaties. Daarna wordt de mate van beschikbaarheid en het daadwerkelijk gebruik van de verschillende toepassingsgebieden van eHealth besproken. Er wordt afgesloten met aanbevelingen voor overheidsbeleid en de zorgpraktijk.