Publicatie

Publicatie datum

Meer inzicht in de kwaliteit van palliatieve zorg door koppeling van routinematige registraties – is dat haalbaar?

Esch, T.E.M. van, Coppen, R., Engels, Y., Reyners, A., Heide, A. van der, Francke, A.L. Meer inzicht in de kwaliteit van palliatieve zorg door koppeling van routinematige registraties – is dat haalbaar? Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg: 2018, 15(2), p. 5-19.
Download de PDF
Achtergrond
Het recent uitgekomen Kwaliteitskader Palliatieve Zorg beschrijft wat nodig is voor kwaliteit van zorg in de laatste levensfase. Om waar nodig de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, moet die kwaliteit inzichtelijk gemaakt worden, zonder de registratiedruk van zorgprofessionals te vergroten. Daarom is het wenselijk zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande databronnen en die te koppelen tot één integraal, settingoverstijgend informatiesysteem over palliatieve zorg.

Doel
Doel van deze studie was het nagaan van de haalbaarheid van een dergelijk integraal informatiesysteem.

Methoden
Wij onderzochten welke continue databronnen met routinematige zorgregistraties bruikbaar kunnen zijn en gekoppeld kunnen worden. Daarvoor bestudeerden we websites en andere documentatie over bestaande databronnen, en contacteerden vertegenwoordigers van deze databronnen.

Resultaten
Zeven databronnen bevatten relevante gegevens die in principe op patiëntniveau aan elkaar gekoppeld kunnen worden: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, DBC-informatiesysteem (diagnose-behandelcombinaties), NIVEL Zorgregistraties, CBS-doodsoorzaken (van het Centraal Bureau voor de Statistiek), Nederlandse Kankerregistratie, Vektisdata, en VURAI-database (Vrije Universiteit – Resident Assessment Instrument). De beschikbare gegevens sluiten met name aan bij de domeinen ‘structuur en proces’, ‘fysieke zorg’ en ‘psychische zorg’ uit het Kwaliteitskader.

Conclusies
Het lijkt haalbaar om bestaande databronnen te gebruiken voor een integraal informatiesysteem voor inzicht in een aantal aspecten van de zorg in de laatste levensfase en daarmee een indicatie te krijgen van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Gebruik van bestaande databronnen heeft als voordeel dat van zorgverleners geen extra tijd en energie wordt gevraagd. (aut. ref.)