Publicatie

Publicatie datum

Meerderheid van begeleiders in verstandelijke gehandicaptenzorg voelt zich onvoldoende competent voor begeleiding van chronische zieke cliënt.

Lieshout, H. van, Veer, A.J.E. de, Cardol, M. Meerderheid van begeleiders in verstandelijke gehandicaptenzorg voelt zich onvoldoende competent voor begeleiding van chronische zieke cliënt. www.nivel.nl: NIVEL, 2012.
Download de PDF
De vraag die in deze factsheet centraal staat is: hoe zien begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en chronische ziekte hun taak? Hebben zij voldoende kennis en vaardigheden? Is er een verschil in taakopvatting tussen sociaal agogen en verpleegkundigen en tussen Mbo en Hbo opgeleide begeleiders?
De resultaten zijn gebaseerd op een schriftelijke vragenlijst onder de leden van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.