Nieuws
12-11-2012

Extra scholing nodig voor begeleiders van chronisch zieke met een verstandelijke beperking

Zeventig procent van de begeleiders in woonvormen van mensen met een verstandelijke beperking en een chronische ziekte, ziet ook een rol voor zich weggelegd in de begeleiding vanwege de chronische ziekte, 58% mist hiervoor de kennis en vaardigheden.

Chronische ziekten en gezondheidsproblemen zoals diabetes, epilepsie, zintuiglijke beperkingen, psychische problemen en ouderdomsziekten komen vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. De zorg bij een chronische ziekte is erop gericht bijkomende problemen of complicaties zo vroeg mogelijk te signaleren. Patiënten krijgen ook advies over een gezonde leefstijl en behandelaars proberen het zelfmanagement van patiënten te bevorderen.
 
Signaleren
Begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg zouden een aantal van deze taken op zich kunnen nemen. Als zij chronisch zieke mensen met een verstandelijke beperking goed kunnen begeleiden dan is dit gunstig voor hun kwaliteit van leven en zullen zij, zo is de verwachting, minder vaak een beroep doen op medische zorg. Maar zien begeleiders dit als hun taak? Uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) blijkt dat 70% van de begeleiders dit inderdaad als zijn taak ziet. Zij denken daarbij vooral aan het nagaan of iemand een verhoogde kans heeft op bijkomende gezondheidsproblemen en deze tijdig signaleren.
 
Zelfmanagement
Voorlichting en advies geven, en het bevorderen van ‘zelfmanagement’ zien zij echter veel minder vaak als onderdeel van deze taak. Bovendien vinden opvallend veel begeleiders (58%) de eigen kennis en vaardigheden hiervoor nog onvoldoende. Begeleiders met een verpleegkundige achtergrond zien wel een grotere rol voor zichzelf weggelegd in de zorg vanwege de chronische ziekte dan begeleiders met een agogische vooropleiding, en zij voelen zich ook beter toegerust. NIVEL-onderzoeker Mieke Cardol: “Ondersteuning bij het omgaan met een chronische ziekte, doe je er niet zomaar bij. Dat vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Het is belangrijk dat hier aandacht voor komt, in de opleidingen en in de praktijk. En in de praktijk moet er daarna natuurlijk ook tijd en ruimte zijn om de opgedane kennis te gebruiken.”
 
Panel Verpleging & Verzorging
Voor het onderzoek hebben 107 begeleiders uit de verstandelijke gehandicaptenzorg een vragenlijst ingevuld. Zij maken deel uit van het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL dat bestaat uit ongeveer 1350 verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en mensen met een sociaalagogische opleiding.
 
Subsidiënt
- VWS
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.