Afgesloten
2013

Handleiding 'Zorgpaden voor geïntegreerde eerstelijnszorg' ontwikkelen, 2012-2013

Duur:: jan 2012 - jun 2013

Achtergrond
Binnen de ‘Zichtbare schakel’-projecten van ZonMw, die worden uitgevoerd in tweet achterstandswijken in Schiedam, hebben de betrokken wijkverpleegkundigen, in afstemming met de huisartsenpraktijken, het initiatief genomen om de aanpak en werkwijze bij veel voorkomende gezondheidsgerelateerde problematiek te beschrijven in de vorm van zogenaamde zorgpaden. Hiertoe zijn een werkmethodiek en format voor signalering en casuïstiekbespreking uitgewerkt.

Doel
Doel is het opstellen van een handreiking om de in Schiedam ontwikkelde werkmethodiek overdraagbaar en breder toepasbaar te maken voor de geïntegreerde eerstelijnszorg. Vragen zijn o.a. welke elementen onderdeel kunnen zijn van een zorgpad en hoe zorgpaden opgesteld en geïmplementeerd kunnen worden.

Methode
De aanpak bestaat o.a. uit een quick scan van de literatuur, vragenlijstonderzoek onder wijkverpleegkundigen en POHs, procesevaluatie Schiedam.

Resultaat
Handleiding voor het opstellen en implementeren van zorgpaden voor geïntegreerde eerstelijnszorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw-programma Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt.
Projectpartners
Careyn
CC Zorgadviseurs