Publicatie

Publicatie datum

Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren Hulp bij het Huishouden 2010: schoning van data, schaalanalyses en casemix-correctie.

Krol, M., Boer, D. de, Hoek, L. van der, Dahlhaus-Booij, J., Rademakers, J., Delnoij, D. Meetverantwoording cliëntgebonden indicatoren Hulp bij het Huishouden 2010: schoning van data, schaalanalyses en casemix-correctie. Utrecht: NIVEL, 2011. 46 p.
Download de PDF
Met de CQ-index Hulp bij het huishouden kunnen cliëntervaringen met hulp bij het huishouden op een gestandaardiseerde manier worden gemeten en vergeleken. In dit document worden de bewerking en analyses beschreven van de data die zijn verzameld in het kader van de landelijke meting met de CQ-index Hulp bij het Huishouden.