Publicatie

Publicatie datum

Mensen kiezen voor zekerheid in het nieuwe stelsel.

Jong, J. de, Delnoij, D., Groenewegen, P.P. Mensen kiezen voor zekerheid in het nieuwe stelsel. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Mensen hebben in het nieuwe stelsel voor zekerheid gekozen. Bijna iedereen (92%) heeft gekozen voor een polis zonder eigen risico. Daarnaast heeft bijna iedereen (95%) ook nog een aanvullende verzekering genomen. Mensen hebben bij de nieuwe zorgpolis het zekere voor het onzekere genomen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, een project van onderzoeksinstituut NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) naar de ervaringen met en keuzes van consumenten voor de nieuwe zorgverzekering.

In 2005 had 62% van de bevolking een zorgverzekering zonder eigen risico. Toen het NIVEL in oktober 2005 naar de plannen met betrekking tot hun nieuwe zorgverzekering vroeg, gaf 26% van de mensen aan dat zij in het nieuwe stelsel een eigen risico wilden gaan kiezen, 42% was dit niet van plan, de rest wist het nog niet.
Nu is gebleken dat een eigen risico voor veel mensen toch niet aantrekkelijk was: 92% heeft voor een zorgverzekering zonder eigen risico gekozen. Een meerderheid van deze mensen (59%) geeft als reden dat zij zich geen zorgen willen maken over geld als ze naar de dokter moeten. Een andere reden die veel genoemd wordt (door 30%) is dat de premiekorting bij het eigen risico niet hoog genoeg is.

Methode
Voor het onderzoek zijn schriftelijke vragenlijsten ingevuld door ruim 1100 leden van het NIVEL Consumenten Panel. Zij vormen qua leeftijd en geslacht een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking.
Gegevensverzameling