Publicatie

Publicatie datum

Mensen met complexe psychische problematiek in de wijk: vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen, verzorgenden, agogisch begeleiders en praktijkondersteuners.

Brinkman, M., Veer, A. de, Groot, K. de, Francke, A. Mensen met complexe psychische problematiek in de wijk: vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen, verzorgenden, agogisch begeleiders en praktijkondersteuners. www.nivel.nl: Nivel, 2018. 49 p.
Download de PDF
Mensen met complexe psychische problematiek moeten in de wijk meer en betere ondersteuning krijgen bij hun persoonlijke en maatschappelijke herstel. Tegelijkertijd ervaren zorgverleners knelpunten in deze zorg en ondersteuning. Het is dan ook van belang om te achterhalen aan welke oplossingen zorgverleners behoefte hebben om zo zorgverleners te ondersteunen in hun werk voor deze groep cliënten in de wijk.
Gegevensverzameling