Publicatie

Publicatie datum
Mensen met complexe psychische problematiek in de wijk: vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen, verzorgenden, agogisch begeleiders en praktijkondersteuners.
Brinkman, M., Veer, A. de, Groot, K. de, Francke, A. Mensen met complexe psychische problematiek in de wijk: vragenlijstonderzoek onder verpleegkundigen, verzorgenden, agogisch begeleiders en praktijkondersteuners. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Download de PDF
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.J.E. (Anke) de Veer
Senior onderzoeker Panel Verpleging & verzorging