Publicatie

Publicatie datum

Meting overkoepelende indicatoren Programma Onbeperkt meedoen! 2016-2018.

Grosscurt, R., Knapen, J., Menting, J., Hulsbosch, L., Boeije, H. Meting overkoepelende indicatoren Programma Onbeperkt meedoen! 2016-2018. Utrecht: Nivel, Patiëntenfederatie Nederland, Trimbos Instituut, 2019. 40 p.
Download de PDF
In deze beknopte rapportage staat een eerste overzicht over 2016 en 2018 van geselecteerde indicatoren voor de overkoepelende ambitie van het programma.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma VN-Verdrag Onbeperkt meedoen! Dit beleidsprogramma heeft primair tot doel dat mensen met een beperking merkbaar minder drempels gaan tegenkomen die het meedoen in de weg staan. Monitoring van belangrijke indicatoren die laten zien of het doel van het programma dichterbij komt, hoort nadrukkelijk bij het actieprogramma. Dit speelt zich af op het terrein van afzonderlijke actielijnen, zoals onderwijs en vervoer, en van de overkoepelende ambitie dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving.

De in dit rapport beschreven metingen zullen de komende jaren worden voortgezet. Zoals te zien is in Tabel 2.1, zullen alle benodigde vragen ook in 2019 weer aan de panels gesteld worden. Dit betekent dat de volledige volgende meting in 2019 zal plaatsvinden. Bovendien geeft deze volgende meting de mogelijkheid een eerste trendanalyse op deze indicatoren uit te voeren. (aut. ref.)