Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2016.

Heins, M., Hooiveld, M., Davids, R., Korevaar, J. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 31 p.
Download de PDF
Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2016 werd 18,4% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd. Van de doelgroep met een hoog risico op complicaties bij de griep werd 53,5% gevaccineerd. Er is opnieuw sprake van een daling in het aantal personen dat gevaccineerd werd; in 2015 was de vaccinatiegraad nog 55,9%. Binnen de doelgroep voor griepvaccinatie is een sterkere daling van de vaccinatiegraad te zien in de groep met een medische indicatie dan in de groep die alleen op grond van hun leeftijd tot de doelgroep voor vaccinatie behoort. De verschillen ten opzichte van 2015 in de omvang en vaccinatiegraad zijn vergelijkbaar met de algemene trend sinds 2010.

Waarom de monitor griepvaccinatie?

In Nederland bestaat sinds 1997 het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM voert de landelijke regie over het NPG in opdracht van het ministerie van VWS. Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties door griep uitgenodigd voor vaccinatie. Sinds 2008 daalt het aantal personen dat gevaccineerd wordt elk jaar met een paar procent. Met de jaarlijkse monitor wordt dit nauwgezet gevolgd.

Over dit onderzoek

De monitor griepvaccinatie 2016 is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het RIVM. Voor de monitor zijn gegevens gebruikt van bijna 650.000 patiënten uit 179 huisartspraktijken. Deze gegevens zijn routinematig verzameld door NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsen-praktijken zijn gebruikt om de doelgroep voor griepvaccinatie en het aantal mensen dat gevaccineerd is in kaart te brengen. (aut. ref.)
Gegevensverzameling