Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2016.

Heins, M., Hooiveld, M., Davids, R., Korevaar, J. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 31 p.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten Monitor Griepvaccinatiegraad 2016:
- Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2016 werd 18,4% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd.
- Van de doelgroep met een hoog risico op complicaties bij de griep werd 53,5% gevaccineerd.
- Er is opnieuw sprake van een daling in het aantal personen dat gevaccineerd werd; in 2015 was de vaccinatiegraad nog 55,9%.
- Binnen de doelgroep voor griepvaccinatie is een sterkere daling van de vaccinatiegraad te zien in de groep met een medische indicatie dan in de groep die alleen op grond van hun leeftijd tot de doelgroep voor vaccinatie behoort.
- De verschillen ten opzichte van 2015 in de omvang en vaccinatiegraad zijn vergelijkbaar met de algemene trend sinds 2010.

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).