Publicatie

Publicatie datum

Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2017.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2017. Utrecht: Nivel, 2018. 34 p.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten Monitor Griepvaccinatiegraad 2017:
- Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2017 werd 17,4% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd.
- Van de doelgroep met een hoog risico op complicaties bij griep werd 49,9% gevaccineerd.
- Er is opnieuw sprake van een daling in het aantal personen dat gevaccineerd werd; in 2016 was de vaccinatiegraad 53,5%.
- Binnen de doelgroep voor griepvaccinatie is een iets grotere daling van de vaccinatiegraad te zien in de groep met een medische indicatie dan in de groep die alleen op grond van hun leeftijd tot de doelgroep voor vaccinatie behoort.
- De verschillen ten opzichte van 2016 in de omvang en vaccinatiegraad zijn vergelijkbaar met de algemene trend sinds 2010.

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).