Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2020.

Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2020. Utrecht: Nivel, 2021. 36 p.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten Monitor Griepvaccinatiegraad 2020:
- Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne van 2020 werden meer mensen gevaccineerd dan in 2019.
- In de totale Nederlandse bevolking steeg het percentage mensen met een griepvaccinatie van 18,3% naar 20,8%.
- Een mogelijke verklaring voor deze stijging is dat vanwege de COVID-19-pandemie het belang van vaccinatie tegen griep werd benadrukt.
- Van de groep mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep ontving 53,7% een griepvaccinatie van hun huisarts.

NB! Voorafgaand aan de vaccinatiecampagne heeft het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) de adviezen voor huisartsen over de indicatiestelling voor griepvaccinatie aangescherpt en verduidelijkt, met name de aanbeveling voor griepvaccinatie bij een verminderde weerstand. Daardoor is de omvang van de totale doelgroep groter geworden. Als dezelfde indicaties als in 2019 worden aangehouden, is een sterkere toename van de vaccinatiegraad in de doelgroep te zien: van 52,6% in 2019 naar 57,3% in 2020.

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).