Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2021.

Heins, M., Korevaar, J., Knottnerus, B., Hooiveld, M. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 41 p.
Download de PDF
Belangrijkste resultaten Monitor Griepvaccinatiegraad 2011
- Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne van 2021 werd 22,9% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd.
- Van de groep mensen die een verhoogd risico loopt op complicaties bij griep, de doelgroep, werd in 2021 58,3% gevaccineerd.
- De vaccinatiegraad was het laagst (26,7%) in de groep tot 60 jaar met een medische indicatie en het hoogst (76,9%) in de groep van 65 jaar en ouder met een medische indicatie.
- De hoogste vaccinatiegraad werd gevonden bij mensen met chronische nierinsufficiëntie (69,6%), een chronische stoornis van de hartfunctie (69,1%) of diabetes mellitus (68,3%). Bij mensen met mogelijk verminderde weerstand of hiv-infectie werd een lagere vaccinatiegraad gevonden (resp. 45,5% en 50,6%).
- Tijdens de COVID-19-pandemie (2020 en 2021) zijn relatief veel mensen gestart met griepvaccinatie. Dit zijn mensen die al eerder een uitnodiging voor griepvaccinatie ontvingen, maar daar niet op ingingen. Vooral mensen van 60 tot en met 64 jaar zonder medische indicatie zijn vaker gestart met vaccinatie (11,7% in 2020 en 12,6% in 2021).

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)
Elk najaar ontvangen mensen met een hoog risico op complicaties bij griep van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik. Het Nivel volgt de vaccinatiegraad elk jaar nauwgezet, aan de hand van de Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). De monitor is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).