Publicatie

Publicatie datum

Monitoring in de huisartspraktijk van de gezondheid van de getroffenen van de Vuurwerkramp in Enschede: een tweede tussenrapportage.

IJzermans, C.J., Dirkzwager, A.J.E., Kerssens, J.J., Veen, P.M.H. ten, Luyten-de Thouars, Y.C.H. Monitoring in de huisartspraktijk van de gezondheid van de getroffenen van de Vuurwerkramp in Enschede: een tweede tussenrapportage. Utrecht: NIVEL, 2005.
Download de PDF
Media-aandacht naar aanleiding van een ramp kan wekenlang tot meer lichamelijk onverklaarde gezondheidsklachten en meer huisartsbezoek leiden. Nadat de eigenaren van SE Fireworks op 2 april 2002 werden vrijgesproken van schuld aan de vuurwerkramp in Enschede, verdubbelden de lichamelijk onverklaarde klachten van mensen die door deze ramp moesten verhuizen.
Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL gesubsidieerd door het ministerie van VWS en de GGD Twente in het kader van de monitoring van gezondheidseffecten van de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Uit het onderzoek bleek ook dat de mensen die moesten verhuizen nog ruim vier jaar na de ramp tweemaal zo vaak met psychische problemen en lichamelijk onverklaarde klachten bij hun huisarts kwamen als Enschedeërs die niet door de ramp getroffen waren Ook hadden zij nog steeds meer contacten met hun huisarts dan mensen die niet waren getroffen en ook meer dan zij zelf voor de ramp hadden. Zij presenteerden in contacten na de ramp vooral meer psychische problemen en meer maag- en darmklachten, terwijl ook het aantal contacten voor chronische aandoeningen hoger lag. De resultaten van het onderzoek zijn van belang in het kader van het verlenen van adequate nazorg aan de getroffenen. Deze monitoring wordt uitgevoerd met 30 geautomatiseerde huisartspraktijken vanaf 2001, waarbij ook gegevens beschikbaar zijn van vóór de ramp. De monitoring loopt door tot vijf jaren na de ramp. De participerende huisartsen verzamelen op continue basis gegevens over problemen, aandoeningen en aantallen contacten. De organisatie van het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt uitgevoerd in opdracht van de GGD Twente.
Gegevensverzameling