Publicatie

Publicatie datum

Monitoring Nationaal Programma Grieppreventie 2007.

Tacken, M., Mulder, J., Hoogen, H. van den, Tiersma, W., Verheij, R., Braspenning, J. Monitoring Nationaal Programma Grieppreventie 2007. Utrecht/Nijmegen: LHV, NHG, NIVEL, IQ Healthcare, 2008. 44 p.
Download de PDF
Een kwart van de Nederlandse bevolking komt in aanmerking voor een gratis griepprik binnen het Nationaal Programma Grieppreventie. In 2007 ging 75 procent van hen de prik ook daadwerkelijk bij de huisarts halen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd binnen het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).
Griep kan een gevaarlijke ziekte zijn, vooral voor mensen met een verminderde weerstand. Risicogroepen kunnen daarom ieder najaar bij de huisarts een gratis griepprik halen om hen te beschermen tegen ernstige gevolgen van griep. Het gaat hierbij om ouderen en om mensen met diabetes, hart- en vaatproblemen, nierziekten of luchtwegaandoeningen.
Vanaf het najaar 2008 is de leeftijdsgrens voor de risicogroep ouderen verlaagd van 65 naar 60 jaar, waardoor het aantal mensen dat in aanmerking komt voor vaccinatie nog verder toeneemt. De verwachting is, dat huisartsen per 2350 patiënten ongeveer veertig patiënten méér zullen vaccineren dan in eerdere jaren. In totaal worden naar verwachting ongeveer 400.000 mensen extra gevaccineerd in 2008.
Gegevensverzameling