Publicatie

Publicatie datum

Monitoring Onbeperkt meedoen! Tweede meting overkoepelende indicatoren: 2016-2019.

Knapen, J., Zonneveld, E., Menting, J., Hulsbosch, L., Boeije, H. Monitoring Onbeperkt meedoen! Tweede meting overkoepelende indicatoren: 2016-2019. Utrecht: Nivel, 2020. 59 p.
Download de PDF
Monitoring overkoepelende indicatoren
Met het Programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen! van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt beoogd dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Het Nivel monitort de voortgang van de overkoepelende indicatoren van dit programma. Door middel van regelmatige metingen onder verschillende doelgroepen worden de ontwikkelingen op het gebied van participatie gevolgd. De metingen zijn afkomstig uit de Nivel Participatiemonitor en databronnen van het Trimbos-instituut en de Patiëntenfederatie Nederland. In al deze bronnen vullen mensen met een beperking zelf vragenlijsten in over hun participatie. De bronnen geven dan ook de situatie weer vanuit het perspectief van mensen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Waar mogelijk wordt hun deelname aan de samenleving vergeleken met die van de algemene bevolking.

Dit rapport bevat metingen over de jaren 2016, 2018 en 2019.