Publicatie

Publicatie datum

Motiverende gespreksvoering in de dagelijkse praktijk en de impact van video-feedback.

Noordman, J. Motiverende gespreksvoering in de dagelijkse praktijk en de impact van video-feedback. Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine: 2014, 25(1), p. 3-4.
Download de PDF
Het Nivel ontwikkelde een video-feedback methode om de communicatievaardigheden en motiverende gespreksvoeringsvaardigheden van POHs te verbeteren. In een eerdere studie, onder huisartsen, werd deze video­feedback methode als acceptabel en bruikbaar ervaren door huisartsen. De effectiviteit van video-feedback op de communicatievaardigheden van huisartsen werd echter niet onderzocht.5 In het huidige onderzoek wordt de effectiviteit van video-feedback op de algemene communicatievaardigheden en motiverende gespreksvoerings­vaardigheden van POHs getoetst.