Publicatie

Publicatie datum

Naar een solide basis voor therapietrouw: resultaten van een preprogrammeringsstudie naar draagvlak en contouren voor een onderzoeksprogramma.

Menckeberg, T., Dijk, L. van, Bensing, J., Dulmen, S. van. Naar een solide basis voor therapietrouw: resultaten van een preprogrammeringsstudie naar draagvlak en contouren voor een onderzoeksprogramma. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download de PDF
Het doel van deze publicatie is nagaan welk draagvlak er is voor een ZonMw onderzoeksprogramma Therapietrouw en om de contouren en thema's voor het programma vorm te geven waaraan betrokken partijen zich kunnen committeren. Het gaat hierbij om therapietrouw in de brede zin van het woord: aan leefstijl, bewegingsadvies, voedingsadvies en medicatievoorschriften.