Publicatie

Publicatie datum

Naasten van mensen met een verstandelijke beperking over hun zorgen en wensen voor de aanpak van corona. Nivel coronaasten onderzoek.

Boeije, H., Schelven, F. van, Verkaik, R. Naasten van mensen met een verstandelijke beperking over hun zorgen en wensen voor de aanpak van corona. Nivel coronaasten onderzoek. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Deze publicatie is een van de publicaties die zijn voortgekomen uit de pilotmeting van juni 2020 binnen het pilotproject 'Zorgen en zwaaien', dat werd gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

De coronamaatregelen van het begin van de coronacrisis (maart – juni 2020), zoals het zoveel mogelijk thuisblijven, hadden gevolgen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
Onze bevindingen:
- Ongeveer de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid met een beperking is verminderd.
- Over het algemeen zijn naasten wel tevreden over de (vervangende) zorg, de begeleiding en het contact met de woonvoorzieningen in deze periode.
- Een kwart van de naasten had behoefte aan meer contact met zorgverleners en begeleiders.

De beginperiode van de coronacrisis vroeg veel beslissingen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking over wonen, bezoek, begeleiding en dagbesteding. Naasten hadden meestal begrip voor de maatregelen in de gehandicaptenzorg, maar een grotere betrokkenheid van naasten kan volgens hen bijdragen aan meer maatwerk. Naasten maken zich zorgen over de lange duur, besmettingen, en het gebrek aan activiteiten van hun familieleden. Het liefst willen ze het oude vertrouwde leven weer terug. Zolang dat niet zo is, wensen ze dat instellingen zoveel mogelijk zekerheid bieden en duidelijk communiceren. Hun ervaringen kunnen het beleid ondersteunen.
Gegevensverzameling