Publicatie

Publicatie datum

The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2022-2023.

Afrian, A., Beek, J. van, Beld, M.J.C. van de, Benincà, E., Benschop, K.S.M., Berry, D.S.F., Binnendijk, R.S. van, Blomont-Frederick, S., Bodewes, R., Boer, M.C., Boer, P. de, Boven, M. van, Brouwer, J.G.M., Bruijn, S. de, Brummelman, J., Buisman, A., Charldorp, T.C. van, Coul, E. op de, Cremer, J., Davies, M.A., Duijster, J.W., Duizer, E., Els, C.A.C.M. van, Freudenburg-de Graaf, W., Friesema, I.H.M., Garcia Vilaplana, T., Gier, B. de, Gordon, T., Hagen, C.C.E. van, Hahné, S.J.M., Hartog, G. den, Hubert, H., Huiberts, A., Hoeve, C.E., Hof, S. van den, Hofstee, M.I., Hooiveld, M., Iersel, S. van, Jongenotter, F., Kaaijk, P., Kaczorowska, J., Kampshoff, C., Kassteele, J. van de, Kasteren, P.B. van, Kemmeren, J.M., King, A.J., Klis, F.R.M. van der, Knijff, M., Knol, M.J., Kusters, J.M.A., Lanooij, S.J., Lier, E.A. van, Lista-de Weever, E., Mariman, R., Maxwell, A.A.A., McDonald, S., Meijberg, A., Meijer, A., Meijeren, D.L. van, Melker, H.E. de, Middeldorp, M., Miellet, W., Neppelenbroek, N., Niessen, F.A., Notermans, D.W., Pijnacker, R., Pluijmaekers, A.J.M., Roekel, C. van, Rolink, M., Rots, N.Y., Ruijs, W.L.M., Slobbe, J.F. van, Smagge, B.A., Sorge, N.M. van, Steens, A., Teelen, S., Teirlinck, A.C., Valk, A., Vanhommerig, J.W., Vennema, H., Verheul, M.K., Visser, L.J., Vos, E.R.A., Voskuil, P.H., Vries, M. de, Wijmenga-Monsuur, A.J., Wit, J. de, Wong, D., Woudenberg, T. The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2022-2023. Bilthoven: RIVM, 2023. 420 p.

Lees online
Publiekssamenvatting

Het RIVM houdt elk jaar bij hoeveel mensen een ziekte krijgen waartegen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt gevaccineerd. In 2022 kregen in Nederland meer mensen zo’n ziekte dan in 2021. Dit komt waarschijnlijk doordat de coronamaatregelen zijn opgeheven, zoals afstand houden.

Net als in 2021 waren er in 2022 geen mensen met rodehond. De andere ziekten die in 2021 niet voorkwamen, waren in 2022 wel weer te zien. Dat zijn difterie (7 mensen), mazelen (6), polio (1) en tetanus (2). Kinkhoest (129) en bof (7) kwamen in 2022 vaker voor dan in 2021, maar wel minder vaak dan in de jaren vóór de coronapandemie. Ook pneumokokken kwam in 2022 iets minder vaak voor dan voor de coronapandemie.

Het aantal mensen met meningokokkenziekte type W (2) is sinds 2018 verder gedaald. Dat komt vooral doordat de vaccinatie tegen dit type meningokokken vanaf dat jaar ook aan tieners wordt gegeven. Ook het aantal meldingen van Haemophilus influenzae type B (Hib) was in 2022 iets lager dan in 2021 (59 en 68). Het aantal kinderen jonger dan 5 jaar dat ernstig ziek werd van Hib nam wel toe (26 in 2021, 29 in 2022), ook in vergelijking met de jaren voor de coronapandemie (39 zieken in 2019, van wie 17 onder de vijf jaar).

Het aantal meldingen van chronische hepatitis B (815) was hoger dan in 2021, maar lager dan voor de coronapandemie: tussen 2014 en 2019 hoorden per jaar 1.000 tot 1.100 mensen dat ze deze ziekte hebben.

In 2022 zijn ten minste 1.041.632 kinderen gevaccineerd via het RVP. Zij kregen in totaal minstens 2.619.654 vaccinaties. Ook hebben ten minste 114.839 zwangere vrouwen een vaccinatie gekregen die hun baby vanaf de geboorte beschermt tegen onder andere kinkhoest. Dit is de 22 wekenprik.

Op advies van de Gezondheidsraad wordt de griepvaccinatie vanaf oktober 2023 tijdens het griepseizoen ook aan zwangere vrouwen aangeboden. Verder krijgen jonge baby’s die vanaf 1 januari 2024 geboren worden, een vaccin tegen het rotavirus. Personen van 15 jaar of ouder krijgen sinds september 2022 nog maar 2 doses van het HPV-vaccin, in plaats van 3.

Vaccineren tegen de ziekte COVID-19 werkt goed om ernstige ziekte en sterfte te voorkomen,
maar de bescherming neemt langzaam af. De booster- en herhaalvaccinaties zorgen ervoor dat
de bescherming weer toeneemt.