Publicatie

Publicatie datum

Nierschade bij type 2 diabetes mellitus: ziektelast en sterfte.

Nielen, M., Horsselenberg, M., Heins, M., Korevaar, J. Nierschade bij type 2 diabetes mellitus: ziektelast en sterfte. Utrecht: Nivel, 2022. 9 p.
Download de PDF
Nederland heeft ruim 1,1 miljoen patiënten met diabetes mellitus, waarvan 1 miljoen patiënten type 2 diabetes mellitus (DM2) hebben. In 2017 bedroegen de kosten voor de zorg aan diabetes patiënten 1,6 miljard euro. Dit was ongeveer 1,8% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Deze kosten worden mede bepaald door de verhoogde kans op complicaties bij DM2. Door schade aan bloedvaten en zenuwweefsel treden op den duur vaak macro- en micro vasculaire complicaties op, zoals hart- en vaatziekten, diabetische retinopathie, en nierfunctiestoornissen. Uit recent Nivel onderzoek is gebleken dat 36% van de patiënten met DM2 nierschade (oftewel nefropathie) hebben.

Schade aan de nieren gaat gepaard met een verhoogd risico op (vroegtijdig) overlijden, hart- en vaatziekten en eindstadium nierfalen, terwijl door goede (preventieve) behandeling deze complicaties te beperken of zelfs te voorkomen zijn. Dit bestaat onder andere uit behandeling van een hoge bloedsuikerspiegel en/of een hoge bloeddruk, maar ook uit het beperken van eiwitverlies in de urine.

Dit factsheet bevat cijfers over het aantal opnames in het ziekenhuis voor hart- en vaatziekten, het aantal dialyses en niertransplantaties en sterfte bij patiënten die in de Nederlandse huisartsenpraktijk bekend zijn met DM2 en nierschade.