Nierschade zorgt voor meer ziekenhuisopnames en sterfte bij patiënten met type 2 diabetes
Nieuws
14-02-2022

Nierschade zorgt voor meer ziekenhuisopnames en sterfte bij patiënten met type 2 diabetes

Patiënten met diabetes type 2 en nierschade hebben beduidend meer ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten en een hogere sterftekans dan mensen zonder diabetes én dan patiënten met diabetes maar zonder nierschade. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, waarin we medische gegevens uit patiëntendossiers van de huisarts hebben gecombineerd met gegevens over medisch-specialistische zorg en met sterftestatistieken. Nierschade is te beperken met adequate en tijdige behandeling.

Nederland telt ongeveer een miljoen patiënten met type 2 diabetes mellitus. Door schade aan bloedvaten en zenuwweefsel treden bij deze patiënten op den duur vaak complicaties op, zoals hart- en vaatziekten en nierfunctiestoornissen. Ruim een derde van de patiënten met type 2 diabetes heeft nierschade en dat gaat gepaard met een verhoogd risico op (vroegtijdig) overlijden, hart- en vaatziekten en eindstadium nierfalen.

Nierschade bij diabetes type 2 is te voorkomen

Omdat door goede behandeling nierschade te beperken is, geven de resultaten uit dit onderzoek een indruk van potentieel te voorkomen complicaties bij optimale behandeling van patiënten met diabetes type 2. Dit bestaat uit het goed behandelen van een hoge bloedsuikerspiegel en/of hoge bloeddruk en het beperken van eiwitverlies in de urine.

Cijfers ziekenhuisopname en sterfte bij diabetes type 2

  • Patiënten met type 2 diabetes en nierschade hebben een 1,4 keer hogere kans op een opname voor een beroerte.
  • Voor hartfalen en een hartinfarct is deze kans respectievelijk 2,9 en 1,5 keer hoger dan mensen zonder diabetes. Per 10.000 patiënten met diabetes mellitus type 2 en nierschade overlijden jaarlijks zo’n 650 patiënten, waarvan ongeveer 210 aan hart- en vaatziekten en 30 aan nierziekten.
  • Op de 10.000 patiënten kregen 4 een niertransplantatie en 52 een dialyse. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen neemt, net als het aantal dialyses en niertransplantaties, toe met de ernst van de nierschade.

Over het onderzoek

Er is gebruikgemaakt van huisartsenregistraties uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en van gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) met betrekking tot gegevens over ziekenhuisopnames, nierfunctievervangende behandelingen en sterfte. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Bayer B.V.

Direct naar de publicatie bij dit bericht:
Nierschade bij type 2 diabetes mellitus: ziektelast en sterfte

Livestream Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen op 3 maart
Het Nivel doet uitgebreid onderzoek naar patiëntveiligheid met de Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. Op donderdagmiddag 3 maart 2022 overhandigt Cordula Wagner het rapport met de resultaten van de vijfde meting van de Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen aan het Ministerie van VWS. Zij presenteert daarbij de belangrijkste resultaten, gevolgd door een tafelgesprek met stakeholders vanuit de ziekenhuizen, beroepsgroepen en overheid. Wilt u dit online bijwonen? Meld u alvast aan, dan houden we u op de hoogte.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.